Ongevraagd advies over multifunctionele sportparken

De huidige bewegingen in het Dordtse sportklimaat richten zich – wat de sportraad betreft – nog teveel op de verplaatsing van sportverenigingen. Het breder en meer openbaar gebruik van de Dordtse sportparken is iets waar nog weinig van zichtbaar is. De sportraad wil met een nieuw, ongevraagd advies een lans breken om het onderwerp multifunctionele sportparken in 2018 op de politieke agenda te krijgen. ‘Geef de stad aan de sport’ is daarbij de gedachte.

De inhoud van dit advies is gestoeld op het openbaar toegankelijk maken van de sportparken, op het voor sporters attractiever maken van openbare ruimtes en op de rol van de gemeente. Wij zien in de toekomst een toename van zelfgeorganiseerde sporters en daarbij hoort een (sport)infrastructuur die daar klaar voor is.

Naast een adviserende rol is de sportraad zelf actief betrokken bij een aantal initiatieven, zoals de (her)inrichting van het Sterrenburgpark en de multifunctionele inrichting van sportpark Reeweg.

Ga naar het advies

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van de Sportraad!