De Biesboschhal in het nieuws

De gemeenteraad van Dordrecht besprak de toekomst van de Biesboschhal op 17 september 2020. De Biesboschhal is een dossier dat de sportraad Dordrecht volgt, omdat het al in een eerder stadium adviseerde om een onderzoek te starten naar een mogelijke sportieve bestemming voor de oude loods. De gemeenteraad stak in het raadsoverleg een stokje voor de verkoop van de Biesboschhal en vraagt het college om het voorstel met de meeste potentie te kiezen. Naast dit besluit uit de raad is er ook een initiatief gestart met het idee de hal te transformeren tot een sportaccommodatie met allerlei (trend)sporten.

Beide ontwikkelingen zijn goed nieuws en sluiten aan op de visie van de sportraad en haar eerder uitgebrachte advies: kijk of er in welke vorm dan ook een sportieve bestemming mogelijk is. De bal rolt nu (deels) in die richting en dat is een positieve beweging. De sportraad Dordrecht volgt de ontwikkelingen de komende maanden op de voet.

Tot slot nog een aanvulling op het artikel ‘Biesboschhal als het Dordtse sportwalhalla’ uit AD/De Dordtenaar van donderdag 17 september 2020.

Het artikel eindigt met de zinsnede: “De Sportraad Dordrecht steunt het plan voor de sportaccommodatie”. De sportraad Dordrecht is een onafhankelijke adviescommissie. In dit kader hechten wij er belang aan om middels dit bericht aan te geven dat wij niet specifiek dit particuliere initiatief steunen, maar in principe alle initiatieven welke resulteren in een sportieve bestemming van de Biesboschhal.

Een sportieve bestemming van de Biesboschhal sluit ook aan bij het advies van de sportraad aan het college van B&W van 30 november 2019 waarin de sportraad het college vraagt onderzoek te doen naar de mogelijkheden hiervoor.

Labels:, , ,

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van de Sportraad!