Laatste nieuws

Visie op Schenkeldijk

Sportpark Schenkeldijk is vooral in het nieuws om de nieuwbouw van het complex voor de zogenaamde ‘Paraplu’: voetbalvereniging Dubbeldam, tafeltennisvereniging Dordrecht en korfbalvereniging Movado. Vanuit het thema ‘Multifunctionele sportparken’ kijkt de sportraad ook naar een bredere aanpak voor dit sportpak.

Onlangs maakte een delegatie van de sportraad een ronde op het park om te inventariseren wat de kansen en mogelijkheden zijn. Denk daarbij aan ongeorganiseerd sporten, het benutten van (leegstaande) sportvelden en het aanpassen van het sportpark om de mogelijkheden optimaal te benutten. Eén van de ideeën is om een openbaar middenterrein te creëren waar iedereen vrij is om op eigen houtje te sporten.

De sportraad zet hoog in op een beter en breder gebruik van de sportparken in Dordrecht en maakt zich hier hard voor. Eerder vond al een werkbezoek aan een multifunctioneel sportpark in Maastricht plaats en daarnaast is de sportraad voornemens om sportpark Reeweg als voorbeeld te gaan laten gelden.

Foto: Thymen Stolk

Sportraad denkt mee over Sterrenburgpark

Het Sterrenburgpark is toe aan een facelift. Door ernstige wateroverlast moet het park aangepakt worden en de gemeente heeft besloten om die gelegenheid aan te grijpen voor een bredere aanpak. Het park wordt meteen ingericht met een speel- en beweegplek. De nieuwe plannen worden mede uitgedacht door de bewoners van Sterrenburg zelf, in samenwerking met de gemeente. Voor dit initiatief is een werkgroep gevormd – De Werkgroep Sterrenburgpark – die in samenspraak met burgers, bedrijven en gemeente een ontwerp voor de speel- en beweegplek maken.

De Sportraad Dordrecht is hierbij betrokken en heeft ook een afvaardiging in de werkgroep zitten. Kim Vermeij – Boelsems is één van die betrokkenen: “De Sportraad hecht waarde aan de (juiste) inrichting van buurtsportparken en kleinschalige voorzieningen en is mede daarom aangehaakt. Wij zijn een onafhankelijk (adviserend) orgaan van de gemeente Dordrecht, maar schromen dus niet om actief mee te denken én te doen. Zo houden we niet alleen de vinger aan de pols voor wat betreft de ontwikkelingen op de sportthema’s (link naar de pagina of artikel waar we ‘onze’ thema’s beschrijven) die wij volgen, maar ondersteunen we ook initiatieven die positief bijdragen aan sport in Dordrecht.”

Ontwikkelingen op Krommedijk

De bal lijkt eindelijk te gaan rollen op de Krommedijk. Er zijn nieuwe (realistische) plannen voor de ontwikkeling van het stadion en het sportpark. De sportraad is zeer enthousiast over deze plannen en is inmiddels betrokken bij de verdere overleggen.

Vooral de ‘parkbrede ontwikkeling’ klinkt de sportraad als muziek in de oren. Ook op dit sportpark hebben we een ronde gemaakt om het mogelijke multifunctionele gebruik in kaart te brengen en zodoende bij te dragen aan het gezamenlijke totaalbeeld dat de beleidsmakers in Dordrecht eind 2018 willen presenteren.

Er is ons inziens nog volop ruimte voor ideeën – wat de sportraad betreft – aan te dragen door iedereen. Wilt u hierover contact opnemen met ons? Ga dan naar onze contactpagina.

Foto: Proshots

Ongevraagd advies over multifunctionele sportparken

De huidige bewegingen in het Dordtse sportklimaat richten zich – wat de sportraad betreft – nog teveel op de verplaatsing van sportverenigingen. Het breder en meer openbaar gebruik van de Dordtse sportparken is iets waar nog weinig van zichtbaar is. De sportraad wil met een nieuw, ongevraagd advies een lans breken om het onderwerp multifunctionele sportparken in 2018 op de politieke agenda te krijgen. ‘Geef de stad aan de sport’ is daarbij de gedachte.

De inhoud van dit advies is gestoeld op het openbaar toegankelijk maken van de sportparken, op het voor sporters attractiever maken van openbare ruimtes en op de rol van de gemeente. Wij zien in de toekomst een toename van zelfgeorganiseerde sporters en daarbij hoort een (sport)infrastructuur die daar klaar voor is.

Naast een adviserende rol is de sportraad zelf actief betrokken bij een aantal initiatieven, zoals de (her)inrichting van het Sterrenburgpark en de multifunctionele inrichting van sportpark Reeweg.

Ga naar het advies

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van de Sportraad!