Laatste nieuws

Sportraad tekent overeenkomst met wethouder Stam

De ‘nieuwe’ sportraad Dordrecht is officieel van start! Op de eerste vergadering van dit jaar werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Dordrecht ondertekend. Voor dat moment sloot wethouder Stam aan en zette namens de gemeente zijn handtekening.

Hoewel de sportraad een overeenkomst met de gemeente aangaat, betekent het niet dat daarmee de onafhankelijkheid verloren gaat. ‘Wij kijken altijd eerst naar het (sport)belang voor de stad en alle sporters die er wonen. Het kan zelfs voorkomen dat een uitgebracht advies een gemeentelijk besluit aan de kaak stelt of de gemeente juist aanspoort om iets te ondernemen’, licht voorzitter John Streng toe. ‘De samenwerking met de gemeente gaat meer over de (inhoud van de) gevraagde adviezen en de manier van communiceren tussen beide partijen. We zeggen er in feite mee dat we geregeld naar elkaar kijken en luisteren, maar dat we elkaar daarnaast ook scherp houden.’

Er verscheen ook een artikel over de nieuwe samenwerking in Dordt Centraal

Maak van de Biesboschhal een sportaccommodatie

De gemeente Dordrecht maakt aanstalten om de Biesboschhal op de Stadswerven in 2020 te verkopen en daarmee geeft het de controle over dit object volledig uit handen. De sportraad Dordrecht ziet dit als een gemiste kans en vindt het complex uitermate geschikt als sportaccommodatie.

Sportraad Dordrecht weer op volle sterkte

Na twee sollicitatierondes bestaat de sportraad Dordrecht weer uit zeven leden. Er was veel belangstelling voor de vacature, wat ons leert dat sport leeft in Dordrecht. Een positief geluid!

De eerste selectieronde leverde al twee geschikte leden op. Samen met de drie kandidaten die in de tweede ronde zijn gekozen, levert dat vijf nieuwe gezichten op. John Streng is de nieuwe voorzitter.

We sommen de nieuwe sportraad Dordrecht (en hun achtergronden) op:

  • Peter Bouman (korfbal, oud-voorzitter Sporting Delta)
  • Leora Donk (oud-topvolleybalster)
  • Arjan Hamberg (brede bestuurlijk maatschappelijke ervaring, waaronder in de lokale politiek)
  • Jan van Haren (derde termijn in sportraad, afkomstig uit atletiek en onderwijs)
  • Claudia Scheepers (hockey, manager in onderwijs)
  • John Streng (volleybal, oud-voorzitter Next Volley)
  • Rob Weeda (onderwatersport, brede bestuurlijke ervaring)

De komende periode zullen de nieuwe leden klaargestoomd worden en onder andere kennis nemen van de verschillende dossiers die er op dit moment liggen.

Sportraad trapt af met nieuwe website!

De Sportraad Dordrecht zet een nieuwe stap en doet dat in de vorm van een website, Facebook-pagina en nieuwsbrief. Waarom? We willen meer zichtbaarheid creëren voor het werk dat de Sportraad voor de Dordtse sport verzet, maar vooral meer betrokkenheid van inwoners én sportclubs aanwakkeren. Zo zorgen we er samen voor dat Dordtenaren op vele manieren sport kunnen beleven en beoefenen.

Wat kun je van de sportraad verwachten?

Alles wat we al deden: ons buigen over gevraagde adviezen op verzoek van B&W en ongevraagde adviezen geven op thema’s die wij als sportraad belangrijk vinden. Daarnaast haken we aan bij overleggen en/of initiatieven die over sport in de brede zin gaan. En als we dat nodig of belangrijk vinden, dan starten we zelf projecten op. Met de nieuwe kanalen kun je de voortgang rondom al deze zaken volgen, ons feedback geven en misschien wel zelf participeren.

Hoe volg je ons?

Bezoek regelmatig deze website, schrijf je hieronder in voor de nieuwsbrief (die we versturen wanneer er genoeg nieuws te melden is) en like onze Facebook-pagina. Zo mis je niks op het gebied van sportontwikkeling in Dordrecht!

Sportpark Reeweg als testcase

Vanuit meerdere hoeken is sportpark Reeweg onder de aandacht. Onder de noemer ‘Vogelbuurt krijgt vleugels’ is een energiek initiatief gestart om de buurt leefbaarder, veiliger, socialer en sportiever te maken. Dit sluit zeer goed aan bij de bestaande pilot om van sportpark Reeweg een multifunctioneel sportpark te maken. Bij deze testcase zijn alle verenigingen op het park aangehaakt en hebben zij regelmatig overleg over de ontwikkeling van ‘hun’ park.

‘De sportraad is er voorstander van de sportvelden te veranderen in multifunctionele velden. Laten we in de vogelbuurt beginnen!’ kopt het pamflet van ‘Vogelbuurt krijgt vleugels’. De raad is ook betrokken alle initiatieven en draagt de overkoepelende expertise aan op het gebied van de multifunctionele sportparken en hoe deze te realiseren en te exploiteren.

Voor meer informatie over de visie op multifunctionele sportparken vind je in het ongevraagde advies van de sportraad.

Visie op Schenkeldijk

Sportpark Schenkeldijk is vooral in het nieuws om de nieuwbouw van het complex voor de zogenaamde ‘Paraplu’: voetbalvereniging Dubbeldam, tafeltennisvereniging Dordrecht en korfbalvereniging Movado. Vanuit het thema ‘Multifunctionele sportparken’ kijkt de sportraad ook naar een bredere aanpak voor dit sportpak.

Onlangs maakte een delegatie van de sportraad een ronde op het park om te inventariseren wat de kansen en mogelijkheden zijn. Denk daarbij aan ongeorganiseerd sporten, het benutten van (leegstaande) sportvelden en het aanpassen van het sportpark om de mogelijkheden optimaal te benutten. Eén van de ideeën is om een openbaar middenterrein te creëren waar iedereen vrij is om op eigen houtje te sporten.

De sportraad zet hoog in op een beter en breder gebruik van de sportparken in Dordrecht en maakt zich hier hard voor. Eerder vond al een werkbezoek aan een multifunctioneel sportpark in Maastricht plaats en daarnaast is de sportraad voornemens om sportpark Reeweg als voorbeeld te gaan laten gelden.

Foto: Thymen Stolk

Sportraad denkt mee over Sterrenburgpark

Het Sterrenburgpark is toe aan een facelift. Door ernstige wateroverlast moet het park aangepakt worden en de gemeente heeft besloten om die gelegenheid aan te grijpen voor een bredere aanpak. Het park wordt meteen ingericht met een speel- en beweegplek. De nieuwe plannen worden mede uitgedacht door de bewoners van Sterrenburg zelf, in samenwerking met de gemeente. Voor dit initiatief is een werkgroep gevormd – De Werkgroep Sterrenburgpark – die in samenspraak met burgers, bedrijven en gemeente een ontwerp voor de speel- en beweegplek maken.

De Sportraad Dordrecht is hierbij betrokken en heeft ook een afvaardiging in de werkgroep zitten. Kim Vermeij – Boelsems is één van die betrokkenen: “De Sportraad hecht waarde aan de (juiste) inrichting van buurtsportparken en kleinschalige voorzieningen en is mede daarom aangehaakt. Wij zijn een onafhankelijk (adviserend) orgaan van de gemeente Dordrecht, maar schromen dus niet om actief mee te denken én te doen. Zo houden we niet alleen de vinger aan de pols voor wat betreft de ontwikkelingen op de sportthema’s (link naar de pagina of artikel waar we ‘onze’ thema’s beschrijven) die wij volgen, maar ondersteunen we ook initiatieven die positief bijdragen aan sport in Dordrecht.”

Ontwikkelingen op Krommedijk

De bal lijkt eindelijk te gaan rollen op de Krommedijk. Er zijn nieuwe (realistische) plannen voor de ontwikkeling van het stadion en het sportpark. De sportraad is zeer enthousiast over deze plannen en is inmiddels betrokken bij de verdere overleggen.

Vooral de ‘parkbrede ontwikkeling’ klinkt de sportraad als muziek in de oren. Ook op dit sportpark hebben we een ronde gemaakt om het mogelijke multifunctionele gebruik in kaart te brengen en zodoende bij te dragen aan het gezamenlijke totaalbeeld dat de beleidsmakers in Dordrecht eind 2018 willen presenteren.

Er is ons inziens nog volop ruimte voor ideeën – wat de sportraad betreft – aan te dragen door iedereen. Wilt u hierover contact opnemen met ons? Ga dan naar onze contactpagina.

Foto: Proshots

Ongevraagd advies over multifunctionele sportparken

De huidige bewegingen in het Dordtse sportklimaat richten zich – wat de sportraad betreft – nog teveel op de verplaatsing van sportverenigingen. Het breder en meer openbaar gebruik van de Dordtse sportparken is iets waar nog weinig van zichtbaar is. De sportraad wil met een nieuw, ongevraagd advies een lans breken om het onderwerp multifunctionele sportparken in 2018 op de politieke agenda te krijgen. ‘Geef de stad aan de sport’ is daarbij de gedachte.

De inhoud van dit advies is gestoeld op het openbaar toegankelijk maken van de sportparken, op het voor sporters attractiever maken van openbare ruimtes en op de rol van de gemeente. Wij zien in de toekomst een toename van zelfgeorganiseerde sporters en daarbij hoort een (sport)infrastructuur die daar klaar voor is.

Naast een adviserende rol is de sportraad zelf actief betrokken bij een aantal initiatieven, zoals de (her)inrichting van het Sterrenburgpark en de multifunctionele inrichting van sportpark Reeweg.

Ga naar het advies

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van de Sportraad!