Adviezen

Evaluatietraject Sportboulevard

Er is sprake van twee trajecten: ten eerste het contractuele en organische herinrichtingsvraagstuk, wat een kwestie is tussen gemeente en Optisport.

Het tweede traject betreft de samenwerkingsagenda. Op dat vlak heeft de Sportraad een aantal adviezen uitgebracht ter optimalisering van de beleving door de gebruikers en de samenwerking met de “thuisspelende” verenigingen.

Advies Paraplu (Sportpark Schenkeldijk)

De sportraad vertegenwoordigt geen individuele belangen en is derhalve geen partij in de onderhandelingen tussen gemeente en de partners binnen De Paraplu.

Prima initiatief, maar wat wij vooral missen zijn de mogelijkheden voor doorvertaling naar het grotere plaatje: meer samenwerking voor efficiënt gebruik van het gehele sportpark Schenkeldijk, betere infrastructuur voor iedereen, meer openbare toepassingen, veiligere ontsluiting en toegankelijkheid.

Dordts Sportkompas

In deze beleidsnota leest de Sportraad vooral ambitieuze inspanningsverplichtingen om de sportparticipatie in Dordrecht te vergroten. Wij pleiten voor transparante vertaling naar concrete actieplannen, meetbaarheid van de resultaten, financiële onderbouwing en jaarlijkse actualisering.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van de Sportraad!