Adviezen

(Stadion-)ontwikkeling Krommedijk

De Sportraad is enthousiast over de meer dan ooit realistische plannen voor vernieuwbouw van het stadion en de integratie tussen de BVO en OMC. Waar wij vooral aandacht voor vragen is de uitwerking van het voornemen, dat deze plannen “de basis vormen voor een parkbrede ontwikkeling van het gehele sportpark Krommedijk naar een toekomstbestendig sportpark”. Met deze invalshoek nemen wij deel aan de overleggen.

Multifunctionele sportparken

Fase 1 van de sportparkenvisie betreft vooral de verplaatsingsproblematiek van een aantal sportverenigingen. Wat ons betreft wordt bij de uitvoering van deze fase nog te weinig rekening gehouden met het overkoepelend doel, zoals dat beschreven staat in het Sportkompas (2017) en de Sportparkenvisie (2015), namelijk het breder en meer openbaar gebruik van de Dordtse sportparken.

In dit “ongevraagde” advies doet de Sportraad een aantal concrete voorstellen om dat doel te bereiken.

Evaluatietraject Sportboulevard

Er is sprake van twee trajecten: ten eerste het contractuele en organische herinrichtingsvraagstuk, wat een kwestie is tussen gemeente en Optisport.

Het tweede traject betreft de samenwerkingsagenda. Op dat vlak heeft de Sportraad een aantal adviezen uitgebracht ter optimalisering van de beleving door de gebruikers en de samenwerking met de “thuisspelende” verenigingen.

Advies Paraplu (Sportpark Schenkeldijk)

De sportraad vertegenwoordigt geen individuele belangen en is derhalve geen partij in de onderhandelingen tussen gemeente en de partners binnen De Paraplu.

Prima initiatief, maar wat wij vooral missen zijn de mogelijkheden voor doorvertaling naar het grotere plaatje: meer samenwerking voor efficiënt gebruik van het gehele sportpark Schenkeldijk, betere infrastructuur voor iedereen, meer openbare toepassingen, veiligere ontsluiting en toegankelijkheid.

Dordts Sportkompas

In deze beleidsnota leest de Sportraad vooral ambitieuze inspanningsverplichtingen om de sportparticipatie in Dordrecht te vergroten. Wij pleiten voor transparante vertaling naar concrete actieplannen, meetbaarheid van de resultaten, financiële onderbouwing en jaarlijkse actualisering.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van de Sportraad!