Adviezen

Advies Talentontwikkeling en Topsport

Het coalitieakkoord 2018-2022 benoemt topsport als reclame voor de stad en als aanjager voor breedtesport en stimulans voor talenten. De sportraad ondersteunt deze ambitie van harte en brengt daarom advies uit over Talentontwikkeling en Topsport in Dordrecht.

Advies beschikbaarheid sportieve ruimte in bestaande en nieuwe wijken

Op 27 Januari 2021 bracht de sportraad het eerste ongevraagd advies van het jaar uit. Met als onderwerp de beschikbaarheid van sportieve ruimte in bestaande en nieuwe wijken. Dordrecht heeft de ambitie om te groeien, maar deze groei gaat gepaard met ingrijpende verdichtingsplannen. De sportraad pleit daarom voor een sportnorm.

Advies ondersteuning sportverenigingen (tweede golf)

Op 24 maart 2020 bracht de Sportraad een ongevraagd advies uit met betrekking tot de ondersteuning van sportverenigingen gedurende de corona-crisis. Nu er een tweede golf gaande is en daardoor het voortbestaan van georganiseerde sport (weer) in gevaar komt, verzoekt de Sportraad om steun van de gemeente Dordrecht.

Advies parkeren Sportboulevard

De sportraad Dordrecht uit middels dit (ongevraagde) advies zijn zorgen over de voorgenomen verhoging van de parkeertarieven bij de Sportboulevard. Naar de mening van de sportraad hebben de hogere (parkeer)kosten op termijn negatieve effecten voor de verenigingen die in de Sportboulevard huizen, maar ook voor de Sportboulevard zelf.

Voortgang Dordtse sportakkoord

Het Dordtse sportakkoord is een lokaal sportakkoord dat is afgeleid van het nationaal sportakkoord dat het kabinet heeft gesloten met sportbonden, commerciële sportaanbidders en gemeenten. De Sportraad maakte zich zorgen over de sturing en bewaking van de voortgang van het Dordste sportakkoord en schreef daarom een advies om meer duidelijkheid én toezicht rondom het akkoord te krijgen.

Advies ondersteuning sportverenigingen

De maatregelen om in verband met het coronavirus de competities en trainingen stil te leggen en ook om sportcomplexen en kantines te sluiten, heeft financiële gevolgen voor de sportverenigingen. Zeker als deze maatregelen een langere periode zullen gelden. Dit laatste is overigens te verwachten, gelet op de berichtgeving vanuit de overheid.

Sportieve bestemming Biesboschhal

In de wijken Noordflank, Staart en de Stadswerven zijn nauwelijks tot geen sportaccommodaties. De gemeente Dordrecht bereid op dit moment de verkoop van de Biesboschhal voor en daarmee gaat volgens de sportraad Dordrecht een unieke kans verloren.

De sportraad dringt met dit ongevraagde advies aan het college van B&W aan op het (laten) uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om de Biesboschhal een sportieve bestemming te geven.

Hernieuwd advies ‘Paraplu’

Voor de plannen rondom de Paraplu is de sportraad door wethouder Stam gevraagd een aanvullend of hernieuwd advies op te stellen. Dat advies was eerder op 10 december ingediend, maar na een gewijzigde actualiteit heeft de sportraad dat advies enigszins bijgesteld.

Integraal sportaanbod

Dordrecht heeft de ambitie om de Dordtse sport over de gehele breedte te stimuleren, te faciliteren en te promoten.

De sportraad mist een geïntegreerd platform voor een toegankelijk en transparant totaalaanbod van alle sportaanbieders en sportvoorzieningen in Dordrecht en doet daarvoor in dit advies een aantal voorstellen.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van de Sportraad!