De Sportraad Dordrecht is een onafhankelijk adviesorgaan, dat op verzoek van B&W gevraagde én ongevraagde adviezen geeft over het beoefenen en beleven van sport in de stad. De sportraad doet dat vanuit het algemene en collectieve sportbelang.

Laatste nieuws

Nieuwe sportraad Dordrecht krijgt vorm

Na een (ambts)periode van drie jaar verandert de sportraad Dordrecht van samenstelling. Dordtse sportraadleden kunnen er na de eerste periode van drie jaar nog één aan vast plakken of stoppen. Voorzitter Leen van der Klis, Kim Boelsums en Teun van der Klis hebben ervoor gekozen om een stap terug te doen en zij hebben onlangs afscheid genomen. 

Nieuwe leden Sportraad Dordrecht gezocht

Heb jij een hart voor sport? Ben je thuis in Dordrecht en in de sportwereld van deze stad én heb je passie en energie om je vrijwillig in te zetten voor het sportbelang in Dordrecht? Kom de Dordtse Sportraad versterken!

De Sportraad Dordrecht is een onafhankelijk adviesorgaan dat op verzoek van B&W, gevraagde en ongevraagde adviezen geeft over het beoefenen en beleven van sport in de stad. De insteek van de adviezen is het collectieve belang van alle sporters en sportaanbieders in Dordrecht. Onder andere vanwege het aflopen van de eerste zittingstermijn, zijn er voor in het team van zeven vrijwilligers op dit moment meerdere vacatures. Deelnemen aan de sportraad is in principe voor drie jaar. 

Aan welk profiel denken wij?

 • een hart voor sport in het algemeen;
 • ervaring als sporter, sportbestuurder of sportaanbieder;
 • thuis in dordrecht en in de sportwereld van de stad;
 • passie en energie om je vrijwillig in te zetten voor het sportbelang;
 • een positief kritische, constructieve en open houding;
 • vermogen om beleidsmatig mee te denken;
 • komen met eigen ideeën;
 • gemiddeld circa 15 uur per maand beschikbaar.

Wat mag je van deze functie verwachten?

 • inspirerend overleg en samenwerking met sportverwanten;
 • verdieping van je kennis in het gemeentelijk sportbeleid;
 • verbreding van je sportieve netwerk;
 • ruimte om met je sportieve ideeën bij te dragen aan een sportieve stad.

Wat gaan  wij van jou verwachten?

 • één keer per maand avondoverleg;
 • tussentijds overleg met collega’s over de onderling verdeelde dossiers;
 • actieve participatie in overleggen binnen stadskantoor/met sportaanbieders;
 • (meehelpen met het) uitwerken van notities, voorbereiden van adviezen.

Wil je reageren op de vacature of wil je meer weten?

Neem contact op met John Streng, lid van de sportraad, via jamstreng1951@kpnmail.nl of 06 – 53 67 33 04.

Sportraad trapt af met nieuwe website!

De Sportraad Dordrecht zet een nieuwe stap en doet dat in de vorm van een website, Facebook-pagina en nieuwsbrief. Waarom? We willen meer zichtbaarheid creëren voor het werk dat de Sportraad voor de Dordtse sport verzet, maar vooral meer betrokkenheid van inwoners én sportclubs aanwakkeren. Zo zorgen we er samen voor dat Dordtenaren op vele manieren sport kunnen beleven en beoefenen.

Wat kun je van de sportraad verwachten?

Alles wat we al deden: ons buigen over gevraagde adviezen op verzoek van B&W en ongevraagde adviezen geven op thema’s die wij als sportraad belangrijk vinden. Daarnaast haken we aan bij overleggen en/of initiatieven die over sport in de brede zin gaan. En als we dat nodig of belangrijk vinden, dan starten we zelf projecten op. Met de nieuwe kanalen kun je de voortgang rondom al deze zaken volgen, ons feedback geven en misschien wel zelf participeren.

Hoe volg je ons?

Bezoek regelmatig deze website, schrijf je hieronder in voor de nieuwsbrief (die we versturen wanneer er genoeg nieuws te melden is) en like onze Facebook-pagina. Zo mis je niks op het gebied van sportontwikkeling in Dordrecht!

Sportpark Reeweg als testcase

Vanuit meerdere hoeken is sportpark Reeweg onder de aandacht. Onder de noemer ‘Vogelbuurt krijgt vleugels’ is een energiek initiatief gestart om de buurt leefbaarder, veiliger, socialer en sportiever te maken. Dit sluit zeer goed aan bij de bestaande pilot om van sportpark Reeweg een multifunctioneel sportpark te maken. Bij deze testcase zijn alle verenigingen op het park aangehaakt en hebben zij regelmatig overleg over de ontwikkeling van ‘hun’ park.

‘De sportraad is er voorstander van de sportvelden te veranderen in multifunctionele velden. Laten we in de vogelbuurt beginnen!’ kopt het pamflet van ‘Vogelbuurt krijgt vleugels’. De raad is ook betrokken alle initiatieven en draagt de overkoepelende expertise aan op het gebied van de multifunctionele sportparken en hoe deze te realiseren en te exploiteren.

Voor meer informatie over de visie op multifunctionele sportparken vind je in het ongevraagde advies van de sportraad.

Visie op Schenkeldijk

Sportpark Schenkeldijk is vooral in het nieuws om de nieuwbouw van het complex voor de zogenaamde ‘Paraplu’: voetbalvereniging Dubbeldam, tafeltennisvereniging Dordrecht en korfbalvereniging Movado. Vanuit het thema ‘Multifunctionele sportparken’ kijkt de sportraad ook naar een bredere aanpak voor dit sportpak.

Onlangs maakte een delegatie van de sportraad een ronde op het park om te inventariseren wat de kansen en mogelijkheden zijn. Denk daarbij aan ongeorganiseerd sporten, het benutten van (leegstaande) sportvelden en het aanpassen van het sportpark om de mogelijkheden optimaal te benutten. Eén van de ideeën is om een openbaar middenterrein te creëren waar iedereen vrij is om op eigen houtje te sporten.

De sportraad zet hoog in op een beter en breder gebruik van de sportparken in Dordrecht en maakt zich hier hard voor. Eerder vond al een werkbezoek aan een multifunctioneel sportpark in Maastricht plaats en daarnaast is de sportraad voornemens om sportpark Reeweg als voorbeeld te gaan laten gelden.

Foto: Thymen Stolk

Sportraad denkt mee over Sterrenburgpark

Het Sterrenburgpark is toe aan een facelift. Door ernstige wateroverlast moet het park aangepakt worden en de gemeente heeft besloten om die gelegenheid aan te grijpen voor een bredere aanpak. Het park wordt meteen ingericht met een speel- en beweegplek. De nieuwe plannen worden mede uitgedacht door de bewoners van Sterrenburg zelf, in samenwerking met de gemeente. Voor dit initiatief is een werkgroep gevormd – De Werkgroep Sterrenburgpark – die in samenspraak met burgers, bedrijven en gemeente een ontwerp voor de speel- en beweegplek maken.

De Sportraad Dordrecht is hierbij betrokken en heeft ook een afvaardiging in de werkgroep zitten. Kim Vermeij – Boelsems is één van die betrokkenen: “De Sportraad hecht waarde aan de (juiste) inrichting van buurtsportparken en kleinschalige voorzieningen en is mede daarom aangehaakt. Wij zijn een onafhankelijk (adviserend) orgaan van de gemeente Dordrecht, maar schromen dus niet om actief mee te denken én te doen. Zo houden we niet alleen de vinger aan de pols voor wat betreft de ontwikkelingen op de sportthema’s (link naar de pagina of artikel waar we ‘onze’ thema’s beschrijven) die wij volgen, maar ondersteunen we ook initiatieven die positief bijdragen aan sport in Dordrecht.”

Adviezen

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van de Sportraad!