Spring naar inhoud
  • Mensen op de Taankade in Dordrecht

Home Inwoners Sport en recreatie

Vergadering Sportraad in Stadhuis Dordrecht

De gemeente Dordrecht werkt aan een sportraad nieuwe stijl. De rol, de structuur en de samenwerking van de sportraad met verenigingen, sportbonden, sportorganisaties, inwoners, het Sportbedrijf en gemeente zijn al geruime tijd onderwerp van gesprek. Het aftreden van het Dagelijks Bestuur eind 2014 en de gesprekken met de stad over sport in de toekomst (Agenda van de stad) leiden bij alle partijen tot een dringende behoefte aan een nieuwe vorm van sportadvisering vanuit de stad, "Sportraad nieuwe stijl".

 

Uitgangspunten nieuwe sportraad

De 'Sportraad nieuwe stijl' krijgt een meer strategische en beleidsmatige rol en signaleert, agendeert en verbindt. De primaire taak is daarbij het gevraagd en ongevraagd onafhankelijk adviseren van de gemeentelijke beleidsmakers (ambtelijke sportorganisatie (Sportbedrijf), wethouder, college en raad).

 

Vanuit deze hoofdlijn volgt een aantal inrichtingsprincipes en uitgangspunten:

  • Doelstelling van de 'Sportraad nieuwe stijl' is het bevorderen van een optimaal klimaat voor sportbeoefening en –beleving van de inwoners van Dordrecht.
  • De 'Sportraad nieuwe stijl' behartigt het brede sportbelang (niet alleen sportverenigingen) en is onafhankelijk en slagvaardig in de advisering en samenwerking door haar omvang en focus op advisering
  • De 'Sportraad nieuwe stijl' signaleert, agendeert en verbindt en levert als onafhankelijke gesprekspartner een bijdrage aan het bevorderen van de samenwerking.
  • De 'Sportraad nieuwe stijl' bestaat uit 7 á 9 leden, met een goede balans in competenties en achtergronden.
  • Het college van B&W benoemt de leden van de 'Sportraad nieuwe stijl' op voorspraak van de 'Sportraad nieuwe stijl'.
  • Voor de benoeming van de eerste 'Sportraad nieuwe stijl' wordt een aparte  selectiecommissie gevormd.
  • Aandachtspunten vanuit de gemeenteraad (16 februari 2016)

 

Op 15 december 2015 en op 16 februari 2016 hebben het college van B&W, respectievelijk de Gemeenteraad ingestemd met deze contouren. Daarmee is het startsein gegeven om aan de slag te gaan met de vorming van de 'Sportraad nieuwe stijl'.

De PDF-bestandbesluitvormingsstukken (2419 kB) vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

 

Planning

Het doel is om de 'sportraad nieuwe stijl' in 2016 van start te laten gaan en de nu bestaande sportraad op te heffen op het moment dat de 'sportraad nieuwe stijl' gevormd is. Daarvoor moeten halverwege 2016 de namen van de leden van de sportraad bekend zijn. Voor de tussenliggende periode heeft het algemeen bestuur van de huidige sportraad mandaat verleend aan de commissies Interim en de commissie Toekomst voor de begeleiding van het oprichtingsproces en de lopende zaken.

 

Werving en selectie sportraad nieuwe stijl

Onder leiding van de kwartiermaker, Joost Schravemaker, is er ook een speciale commissie aan de slag gegaan met de werving en selectie van de leden voor de nieuwe sportraad. De selectiecommissie heeft de opdracht gekregen om de eerste 'Sportraad nieuwe stijl' te bemensen.

Inmiddels is de vacature openbaar gemaakt en verspreid, zie de volgende link: www.dordtsport.nl/vacature-nieuwe-sportraad

Tot 13 juni kunnen geïnteresseerden zich kandidaat stellen voor een plaats in de nieuwe sportraad. De kennismakingsgesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats op 21 en 22 juni.  Voor meer informatie over sport in Dordrecht: www.dordtsport.nl.

Logo Sportraad


Kunnen wij deze pagina verbeteren of ziet u een fout? Laat het ons weten.

Gemeentelijke websites

Meer gemeentelijke websites


Gemeente Dordrecht

Bezoekadres Stadskantoor

Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht

Plaatsmarkering

In de Stadswinkel kunt u alleen PINNEN


Postadres

Postbus 8

3300 AA  Dordrecht

Telefoon

14 078

Meer contactgegevens