Spring naar inhoud
  • banner straatbeeld Dordrecht
Home Inwoners Sport en recreatie

Vergadering Sportraad in Stadhuis Dordrecht

De gemeente Dordrecht werkt aan een sportraad nieuwe stijl. De rol, de structuur en de samenwerking van de sportraad met verenigingen, sportbonden, sportorganisaties, inwoners, het Sportbedrijf en gemeente zijn al geruime tijd onderwerp van gesprek. Het aftreden van het Dagelijks Bestuur eind 2014 en de gesprekken met de stad over sport in de toekomst (Agenda van de stad) leiden bij alle partijen tot een dringende behoefte aan een nieuwe vorm van sportadvisering vanuit de stad, "Sportraad nieuwe stijl".

 

Uitgangspunten nieuwe sportraad

De 'Sportraad nieuwe stijl' krijgt een meer strategische en beleidsmatige rol en signaleert, agendeert en verbindt. De primaire taak is daarbij het gevraagd en ongevraagd onafhankelijk adviseren van de gemeentelijke beleidsmakers (ambtelijke sportorganisatie (Sportbedrijf), wethouder, college en raad).

 

Vanuit deze hoofdlijn volgt een aantal inrichtingsprincipes en uitgangspunten:

  • Doelstelling van de 'Sportraad nieuwe stijl' is het bevorderen van een optimaal klimaat voor sportbeoefening en –beleving van de inwoners van Dordrecht.
  • De 'Sportraad nieuwe stijl' behartigt het brede sportbelang (niet alleen sportverenigingen) en is onafhankelijk en slagvaardig in de advisering en samenwerking door haar omvang en focus op advisering
  • De 'Sportraad nieuwe stijl' signaleert, agendeert en verbindt en levert als onafhankelijke gesprekspartner een bijdrage aan het bevorderen van de samenwerking.
  • De 'Sportraad nieuwe stijl' bestaat uit 7 á 9 leden, met een goede balans in competenties en achtergronden.
  • Het college van B&W benoemt de leden van de 'Sportraad nieuwe stijl' op voorspraak van de 'Sportraad nieuwe stijl'.
  • Voor de benoeming van de eerste 'Sportraad nieuwe stijl' wordt een aparte  selectiecommissie gevormd.
  • Aandachtspunten vanuit de gemeenteraad (16 februari 2016)

 

Op 15 december 2015 en op 16 februari 2016 hebben het college van B&W, respectievelijk de Gemeenteraad ingestemd met deze contouren. Daarmee is het startsein gegeven om aan de slag te gaan met de vorming van de 'Sportraad nieuwe stijl'.

De PDF-bestandbesluitvormingsstukken (2419 kB) vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

 

Planning

Het doel is om de 'sportraad nieuwe stijl' in 2016 van start te laten gaan en de nu bestaande sportraad op te heffen op het moment dat de 'sportraad nieuwe stijl' gevormd is. Daarvoor moeten halverwege 2016 de namen van de leden van de sportraad bekend zijn. Voor de tussenliggende periode heeft het algemeen bestuur van de huidige sportraad mandaat verleend aan de commissies Interim en de commissie Toekomst voor de begeleiding van het oprichtingsproces en de lopende zaken.

 

Werving en selectie sportraad nieuwe stijl

Onder leiding van de kwartiermaker, Joost Schravemaker, is er ook een speciale commissie aan de slag gegaan met de werving en selectie van de leden voor de nieuwe sportraad. De selectiecommissie heeft de opdracht gekregen om de eerste 'Sportraad nieuwe stijl' te bemensen.

Inmiddels is de vacature openbaar gemaakt en verspreid, zie de volgende link: www.dordtsport.nl/vacature-nieuwe-sportraad

Tot 13 juni kunnen geïnteresseerden zich kandidaat stellen voor een plaats in de nieuwe sportraad. De kennismakingsgesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats op 21 en 22 juni.  


Sportraad nieuwe stijl in oprichting per 19 september 2016

Dordrecht krijgt een sportraad nieuwe stijl. Het college heeft zeven nieuwe leden tot lid van de sportraad in oprichting benoemd. De nieuwe sportraad adviseert het college over sport in Dordrecht en gaat een belangrijke rol vervullen in het samen met de stad vormgeven van de sport.

 

Het college heeft eerder de contouren voor de sportraad nieuwe stijl geschetst. De nieuwe sportraad is proactief, agenda zettend, adviserend en heeft een brede focus op sportief Dordrecht. De komende periode gaan de nieuwe leden, samen met de gemeente aan de slag in het verder vormgeven en invullen van hun rol.

 

Bevorderen sportklimaat
Wethouder Reynvaan (Sport): ‘Ik ben verheugd met de benoeming van de nieuwe leden die de Dordtse sportwereld in de breedte vertegenwoordigen. Het is een kleurrijk gezelschap. De nieuwe sportraad heeft vanzelfsprekend ruimte voor eigen invulling om het sportklimaat voor Dordtenaren te bevorderen voor sportbeoefening en –beleving.' De sportraad adviseert het college gevraagd en ongevraagd over belangrijke sportonderwerpen. De adviezen van de sportraad worden meegenomen in de besluitvorming van het college.

 

Samenstelling
Voor de samenstelling van de eerste sportraad nieuwe stijl is een speciale werving- en selectiecommissie, onder aanvoering van kwartiermaker Joost Schavemaker aan de slag gegaan. De door het college geschetste contouren vormden de leidraad in de selectie van nieuwe leden. Daarnaast is gelet op een gevarieerde samenstelling van leden om sportief Dordrecht, op een slagvaardige manier, in de breedte te kunnen vertegenwoordigen. De nieuwe sportraad zal contacten onderhouden met sporters, sportaanbieders, maatschappelijke instellingen, ondernemers en de gemeente om te weten en te delen wat er speelt op sportief gebied en om samenwerkingen te bevorderen. Hoe zij dat doen is onderwerp in de verdere invulling van de rol die de nieuwe sportraad samen met de gemeente gaat uitwerken. Beoogd voorzitter Leen van der Klis: 'Ik kijk uit naar een boeiende samenwerking binnen het nieuwe team en met allerlei sportpartners in de stad om samen te werken aan het verbeteren van het sportklimaat in Dordrecht. Het team kent een gevarieerde samenstelling die volgens mij heel goed past in deze tijd. Er zitten bijvoorbeeld mensen in uit het onderwijs, maar ook uit de commerciële sportwereld.'

 

Vorig jaar is het Dagelijks Bestuur van de sportraad afgetreden. De rol, structuur, alsmede de samenwerking van de sportraad met verenigingen, sportbonden, sportorganisaties, inwoners, het Sportbedrijf en gemeente waren al geruime tijd onderwerp van gesprek. Bij zowel de sportraad als de gemeente was hierdoor een dringende behoefte ontstaan, over te gaan op een nieuwe vorm van sportadvisering vanuit de stad.

De sportraad nieuwe stijl gaat in op 19 september 2016.​


Voor meer informatie over sport in Dordrecht: www.dordtsport.nl.


Logo Sportraad


Kunnen wij deze pagina verbeteren of ziet u een fout? Laat het ons weten.

Gemeentelijke websites

Meer gemeentelijke websites


Gemeente Dordrecht

Bezoekadres Stadskantoor

Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht

Plaatsmarkering

In de Stadswinkel kunt u alleen PINNEN


Postadres

Postbus 8

3300 AA  Dordrecht

Telefoon

14 078


WhatsApp
06 406 985 08

Meer contactgegevens